23 hours ago

Ołoszenie – szkolenia z public relations

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

1 day ago

Decyzja – treningi z fińskiego

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

2 days ago

Anons informacyjny – kursy z matematyki

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://szkoleniakomunikacja.word read more...

3 days ago

Zaproszenie – szkolenia z mentoringu

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://badaniasatysf read more...

3 days ago

Zawiadomienie – kursy z informatyki

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013read more...

4 days ago

Zawiadomienie – warsztaty z autoprezentacji

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

5 days ago

Informacja – szkolenia z autoprezentacji

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://badania read more...